Preot Constantin Rusu

Preoți slujitori Iulie 8, 2012

 

 

 

 

Curriculum vitae

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Rusu Constantin

Adresa(e)

Sat Tungujei,com.Țibănesti,jud.Iași

Telefon(-oane)

 

Mobil 0740031305

 

 

 

E-mail(uri)

 

                               

  rusucostel1981@yahoo.com

 

 

Nationalitate(-tati)

Română

Data naşterii

12 august 1981

Sex

Masculin

 

 

 

 

Experienţa profesională

Preot Paroh la parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” și ,,Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul”

 

 

      Numele  și adresa angajatorului

     

                                   Starea Civilă

  Parohia Tungujei,com.Țibănesti,jud.Iași

 

  Căsătorit,doi copii,unul de 7 ani,al doilea de 4 ani

 

Calificarea / diploma obţinută

·         Masterand în ,,Viața Bisericii,istorie și actualitate”,lucrarea cu titlul ,,Biserica din Moldova în prima jumătate a secolului al XVIII-lea” ,promoția 2012.

·         Licențiat în Teologie pastorală,lucrarea cu titlul ,,Aspectul de Jertfă și Răscumpărare în Teologia Răsăriteană”,promoția 2010.

·         Definitivat în preoție,în anul 2009.

·         Capacitatea preoțească,în anul 2003.

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

      •  Facultatea de Teologie ,,Dumitru Stăniloae” Iasi.

      •  Seminarul Teologic Liceal ,,Sfântul Ioan Iacob”,Dorohoi,promoția  2003.

       

                 Limba(i) maternă(e)

Româna

 

Limba(i) străină(e)

  Engleză

                          Autoevaluare

 

                                     Nivel european (*)

 

 

 

 

                                              Limba

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

mediu

 

Mediu

 

mediu

 

mediu

 

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Competente şi abilităţi sociale

 

 

 

              Competenţe şi aptitudini organizatorice

Sociabil, comunicativ, capacitatea de a învăța repede, deschis către lucruri noi, capabil de a lucra în echipă, adaptabil în situații dificile

 

 

Ordonat, disciplinat, punctual, responsabil, capabil de a lua decizii în situații imprevizibile, atent la detalii

 

 

         Competenţe şi cunoştinţe de       utilizare  a calculatorului

 

 

Bune cunoștinte de utilizare a calculatorului,  uzitare curentă a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

 

 

            Permis(e) de conducere

 

 

Posed permis de conducere categoria B

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Data hirotonire: 2004-03-21